Proces vymáhania pohľadávok a služby CEE COLLECT Slovakia možno rozdeliť do nasledovných skupín, ktoré môžu na základe potrieb klienta na seba nadväzovať alebo môžu byť zvolené len niektoré:

Mimosúdne inkaso pohľadávok

Táto fáza je zameraná na kontaktovanie dlžníkov prostredníctvom písomných výziev, telefonátov, SMS správ, prípadne ďalších komunikačných prostriedkov. Cieľom je dobrovoľné uhradenie pohľadávky dlžníkom pred podaním žaloby voči nemu. Táto fáza procesu ja riadená skúsenými manažérmi pre vymáhanie pohľadávok s podporou administratívnych a ďalších pracovníkov.

Súdne vymáhanie pohľadávok

K vymáhaniu pohľadávok cestou civilných súdov alebo v rozhodcovskom procese pristupujeme v prípade neuhradenia pohľadávky dlžníkom v predchádzajúcej fáze. Súdne vymáhanie pohľadávok je realizované špecializovaným právnym tímom firmy CEE COLLECT Slovakia a spolupracujúcimi advokátmi. Na celý proces dohliadajú advokáti firmy BBH so špecializáciou na súdne a rozhodcovské procesy. Špecializovaní pracovníci zabezpečujú celý súdny proces od podania žaloby, prípravy vyjadrení, účasti na súdnych pojednávaniach a pod.

Exekučné riadenia

V prípade právo mocného súdneho rozhodnutia a neuhradenia pohľadávky dlžníkom v primeranej dobe predávame pohľadávku exekútorom na jej vymoženie v rámci exekučného riadenia. V tejto súvislosti firma CEE COLLECT Slovakia spolupracuje s exekútormi, ktorí majú s podobnými prípadmi dostatok skúseností a disponujú takým materiálom a personálnym vybavením, ktorý znamená rýchly a efektívny postup i v tejto fáze o dosiahnutie čo najvyššieho výnosu v čo najkratšom čase. Po celú dobu exekučného riadenia sme s exekútormi v pravidelnom kontakte.

Odkup pohľadávok

Pre našich klientov sme pripravení v prípade ich záujmu sprostredkovať kontakt s možnými investormi, ktorí sa špecializujú na odkup portfólia pohľadávok.