CEE COLLECT Slovakia je firma zaoberajúca sa správou a vymáhaním súboru pohľadávok a taktiež jednotlivými pohľadávkami po splatnosti.

Poskytujeme služby v rámci vymáhania retailových pohľadávok mimosúdnou alebo právnou cestou. Firma CEE COLLECT Slovakia disponuje dostatočne vlastnou personálnou kapacitou vrátane spolupracujúcich advokátov a exekútorov. Klient teda nemusí v jednotlivých fázach procesu vymáhania komunikovať s rôznymi subjektmi. Všetko je riešené súborom služieb poskytovaných firmou CEE COLLECT Slovakia.

Spolupráca s klientom je riešená na základe mandátnej zmluvy. Klient ostáva veriteľom vymáhania pohľadávok a odmena CEE COLLECT Slovakia sa odvíja od výsledku vymoženia pohľadávky, prípadne súdneho a iného konania.

Pohľadávky resp. portfólia pohľadávok sú po prijatí do správy CEE COLLECT Slovakia analyzované a je navrhnutý optimálny postup a jednotlivé kroky tak, aby bol dosiahnutý maximálny možný výnos v čo najkratšom čase.

CEE COLLECT Slovakia disponuje softwarovým vybavením pre správu a vymáhanie pohľadávok. Umožňuje to dôsledné a efektívne vymáhanie pohľadávok v počte tisíc prípadov bez ohľadu na ich nominálnu hodnotu, ako aj evidenciu a okamžitú dostupnosť dát potrebných pre samotné vymáhanie ako aj pre potreby klienta. Pravidelné správy o vývoji vymáhania pohľadávok sú zo strany firmy CEE COLLECT Slovakia samozrejmosťou.