O firme

CEE COLLECT Group je medzinárodná skupina špecializujúca sa na správu a vymáhanie pohľadávok. CEE COLLECT Group je tvorená spoločnosťami CEE COLLECT LIMITED (materská spoločnosť sídliaca na Cypre), rumunskou spoločnosťou SC CEE COLLECT Romania SRL (predchádzajúce SC DCA INTERNATIONAL FINANCIAL SERVICES SRL) a spoločnosťami sídliacimi v Českej republike CEE COLLECT Corporate s.r.o. (právne a obchodné riešenia tzv. Non-Performing Loans), CEE CoLLECT Retail s.r.o. (mimosúdne a súdne vymáhanie pohľadávok) a spoločnosťou CEE COLLECT Slovakia s.r.o., sídlo v Slovenskej republike (mimosúdne a súdne vymáhanie pohľadávok)

CEE COLLECT Group bola založená v roku 2009 partnerom renomovanej medzinárodnej advokátskej kancelárie BBH, advokátska kancelária, v.o.s., ktorá poskytuje právne služby v regióne strednej a východnej Európy (Česká republika, Slovenská republika, Ruská federácia, Rumunská republika), ako výsledok neustáleho rozvoja a rastu ponuky našich právnych a iných služieb v tomto regióne a za účelom vyhovieť potrebám a požiadavkám našich klientov.

CEE COLLECT GROUP ako špecializovaná skupina na správu a vymáhanie pohľadávok poskytuje komplexné služby v tejto oblasti, vrátane súdnych, rozhodcovských, exekučných, konkurzných a ďalších konaniach. Máme praktické skúsenosti ako s predajom celých súborov pohľadávok, tak s predajom jednotlivých pohľadávok. Spolupracovali sme s klientmi na príprave a vyjednávanie predaja pohľadávok, a to ako v prípade jednotlivých nezávislých pohľadávok, tak v prípade súboru pohľadávok, ktoré sa predali v takzvanom "balíka pohľadávok". Ďalej sme tiež vybudovali systém na vymáhanie pohľadávok pre jednu z najväčších bánk v Českej republike a tiež pre jednu významnú leasingovú spoločnosť.

CEE COLLECT Group:

  1. CEE COLLECT LIMITED
  2. SC CEE COLLECT Romania S.R.L.
  3. CEE COLLECT Corporate s.r.o.
  4. CEE COLLECT Retail s.r.o.
  5. CEE COLLECT Slovakia s.r.o.